Kehittämishanke

Vuosina 2020–2022 Myllykodissa toteutetaan Amalife Oy:n asiantuntijatiimin ja Työsuojelurahaston tuella kehittämishanke.

Hankkeen päämäärä on vahvistaa Myllykotia paikkana, jota ohjaa tutkittuun tietoon pohjaavat käytännöt ja toimintakulttuuri, jossa ihminen on kaiken toiminnan keskiössä. Ihmiskeskeisyyden toimintamallissa ihminen nähdään kokonaisuutena, jolla on fyysisten tarpeiden lisäksi psykososiaalisia tarpeita, jotka liittyvät esimerkiksi itsensä toteuttamiseen, arvonantoon, yhteenkuuluvuuteen, turvallisuuteen ja itsemääräämiseen. Tämä laaja ja kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä johtaa kohtaamiseen ja kuulemiseen, jonka seurauksena tarjottu tuki ja apu vastaavat ikäihmisen todellisiin tarpeisiin.

Hankkeessa tavoitteena on lisäksi yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin parantaminen mm. sopimalla yhteisistä toimintakäytännöistä ja vahvistamalla työyhteisön jäsenten välistä avointa vuorovaikutusta.